bbc radio cymru cysylltu

Dywed prif weithredwr dros dro URC, Nigel Walker, y bydd cytundebau i chwaraewyr yn fuan Dywed prif weithredwr dros dro Undeb Rygbi Cymru, Nigel Walker, y bydd yna gytundebau i chwaraewyr yn ystod . BBC Radio Cymru - Gwybodaeth - Cysylltwch ni Cysylltwch ni Cysylltwch ni Hoffech chi gysylltu Radio Cymru? BBC Cymru Fyw. Pwy fydd Meistr y Miwsig 2023? BBC Radio Cymru | Logopedia | Fandom in: Missing logo, Radio stations in the United Kingdom, Wales, and 5 more BBC Radio Cymru View source 1977-1985 LOGO MISSING 1985-1988 1988-1991 1991-1997 1997-2002 2002-2009 2009-2019 2019-2022 2022-present Others like you also viewed CBeebies/Other CBeebies Android/Versions Microsoft Photos Colgate Clipchamp Radio Cymru Comisiynu BBC Addysg Comisiynu Croeso i wefan comisiynu annibynnol BBC Cymru Wales Yma dewch o hyd i bopeth rydych chi eisiau ei wybod am broses gomisiynu BBC Cymru Wales.. Hafan; Cylchgrawn; Gwleidyddiaeth; . Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant. Mari Elen Jones (dde) - yma gyda'r cyflwynydd radio Sian Eleri - yn ennill y categori Cymraeg y llynedd, Mae 'Dewr', podlediad Tara Bethan, hefyd yn un o gyn-enillwyr y wobr, Y podlediadau gorau i fod yn gwmni i chi wrth fynd am dro. Cysylltu . They play beautiful music and podcasts including Classical, New, and Unsigned music plus Jazz. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am brisiau trwy gysylltu gydach darparwr. Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Ysgrifennwch atom, danfonwch ebost, neu codwch y ffn. "Os na ti'n siarad Cymraeg ti'm yn dallt be' 'di'r sgwrs," meddai yn gynharach yn y mis. Mari Elen Jones (dde) - yma gyda'r cyflwynydd radio Sian Eleri - yn ennill y categori Cymraeg y llynedd . Yn 2020 cafodd ein rhaglen annibynnol Mae'r Cymru'n Dlawd ei darlledu ar BBC Radio Cymru. Darllen mwy. Yn ystod y dydd mae'n darparu cymysgedd o raglenni gan gynnwys newyddion (yn rhaglenni Dros Frecwast, Dros Ginio a Post Prynhawn, ynghyd bwletinau bob awr), sgwrs a cherddoriaeth, a rhaglenni dyddiol fel Aled Hughes, Bore Cothi, Ifan Evans a Tudur Owen. Codir tal am negeseuon testun i 67500 yn unol a chyfradd costau eich rhwydwaith. 2023 BBC. Sut aeth Manon Steffan Ros ati i greu Llyfr Glas Nebo? Dywedodd Owain, "Rydw i'n thrilled i gael cyflwyno y rhaglen ddyddiol gyntaf ar Radio 2 i ddod o'r tu allan i Lundain, a ble gwell i'w chynnal hi nag yng nghanolfan ddarlledu anhygoel BBC Cymru Wales yng Nghaerdydd. Ymgyrchwyr yn codi pryderon y gallai 20 o dyrbinau gwynt hyd at 250m o daldra gael eu codi yn Sir Conwy. BBC Radio Cymru is a newscast across DAB and Wales FM. ", 'Siom' bod dim categori Cymraeg i wobrau podlediad, Podlediad Dewr: Cyfres newydd, gwersi newydd, Podlediad 32,000 y llywodraeth yn 'wastraff arian', Aberhosan: Ffermwr wedi marw 'o anafiadau difrifol', Rhybudd am doriadau mawr i wasanaethau bws, Pryder y byddai parc ynni newydd 'fel Tryweryn', Oriel: Olion o bensaernaeth fodernaidd Abertawe, Artistiaid Penllyn yn cofio'r athro celf wnaeth eu hysbrydoli, Liz Saville Roberts: Angen 'croen caled' i ddelio gydag aflonyddu ar lein, Ar dy feic: Llwybrau seiclo ir teulu cyfan, Osian Perrin: Gwibiwr Mn sy'n anelu am aur, Gwener, Iau a'r Lleuad yn Awyr Dywyll Cymru. "Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i mi, a dyna pam wnes i agor y rhaglen gyda chroeso i bawb!". Gymraeg gael ei chlywed ar y radio am y tro cyntaf, Owain Wyn Evans i gyflwyno rhaglen ddyddiol Radio 2, Owain Wyn Evans yn codi dros 3m ar l drymio am 24 awr, 'Fe wnaeth drymio fy helpu i drwy gyfnod anodd'. Yn Hydref 2017 cyhoeddwyd mai'r cyn-newyddiadurwr Dyfan Tudur fyddai'n arwain y gwasanaeth newydd. BBC Inside Science. Frequencies BBC Radio Cymru. Cymru v Yr Alban mewn rhifau. Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Fel y gwnaeth Dafydd Meredydd ei grybwyll bore heddiw ar raglen Dros Frecwast, mae ffigyrau RAJAR diweddaraf Radio Cymru yn galonogol gyda chynnydd yng nghyrhaeddiad wythnosol yr orsaf ac yn y nifer oriau mae'r gynulleidfa yn gwrando. Iau 16 Mawrth. This station has weekly spectators of 120,000 listeners who share and listen about 2.7% as of March 2020. Seilo grawn wedi dymchwel ar fferm ble bu farw dyn, Aberhosan: Ffermwr wedii ladd a mab wedii anafu, Pryder y byddai parc ynni newydd 'fel Tryweryn', Dim diwrnod o wyliau Gyl Dewi i staff cyngor eleni, Apl i drosglwyddo Neuadd Buddug i ddwylo'r gymuned, Mn: Disgwyl penderfyniad ar gynllun tai dadleuol, Rhybudd am doriadau mawr i wasanaethau bws, Y Gynghrair Genedlaethol: Wrecsam 2-1 Chesterfield, Cleifion Betsi Cadwaladr 'ddim yn cael cyfiawnder', Video caption: Cleifion Betsi Cadwaladr 'ddim yn cael cyfiawnder', Nyrsys yn gwrthod cynnig diweddaraf y llywodraeth, 'Nid nawr yw'r amser' i hollti bwrdd iechyd y gogledd, Oriel: Olion o bensaernaeth fodernaidd Abertawe, Cyhuddo tri phl-droediwr wedi 'anhrefn' yn ystod gm, Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Edrych yn l ar 28 Chwefror, Helynt Betsi Cadwaladr yn 'drychinebus a gwarthus', Bwrdd iechyd Betsi: 'Dim dewis ond gweithredu', Video caption: Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr dan fesurau arbennig yn dilyn adroddiad damniol, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr dan fesurau arbennig yn dilyn adroddiad damniol, Artistiaid Penllyn yn cofio'r athro celf wnaeth eu hysbrydoli, Arestio dau yn dilyn ymladd mewn gm bl-droed, Cytundebau newydd i chwaraewyr rygbi 'yn fuan', Bendithio cwpl hoyw yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, Y profion a allai leihau 'gwewyr' i gleifion canser, Video caption: Y profion a all lleihau 'gwewyr' i gleifion canser, Y profion a all lleihau 'gwewyr' i gleifion canser, 200 o bobl i gael cynnig prawf gwaed canser. Maer BBC yn prosesu gwybodaeth bersonol yn unol ar Ddeddf Diogelu Data am fwy o wybodaeth ewch i Rhybudd Preifatrwydd, Yn achlysurol gall BBC Radio Cymru ddefnyddio rhif syn golygu costau uwch. Dewch i siarad secs o bob math ym mhodlediad Lisa Angharad, Sgyrsiau gonest a phersonol yng nghwmni Tara Bethan, Trafodaethau am beth maen ei olygu i fod yn aelod o gymuned LHDTC+ Cymru, Gwyliwch raglenni teledu Cymraeg yn fyw ar BBC iPlayer, Farmer died in animal feed spillage, inquest hears, Council workers lose day off for St David's Day, River turns vivid shade of green due to pollution. Blaenorol. Cwis Bach y Mis Bach. Iolo Williams explores the. Yn ei llyfr newydd mae'r artist Catrin James o Abertawe yn cadw cofnod o ddarnau o'i dinas sydd yn araf deg ddiflannu. BBC Radio Cymru is a newscast across DAB and Wales FM. Read about our approach to external linking. Gwylio nawr ar S4C Clic Ryseitiau Colleen She is best known as a presenter for BBC Radio Cymru and the Welsh language television channel, S4C . Iau. Radio CymruBBCSgwr CanologCaerdyddCF10 1FT, Radio CymruAdeilad Parry WilliamsCampws PenglaisPrifysgol CymruAberystwythSY23 3AJ, Radio CymruCanolfan y BBCBryn MeirionBangorLL57 2BY. Gan ei bod hi'n fis Chwefror, mis byrraf y flwyddyn, y pethau bychain sydd yn cael sylw yng nghwis Cymru Fyw yr wythnos hon. Global News Podcast. Radio Cymru | Llais Cymru Bbc RADIO CYMRU Mae rhannu straeon a phrofiadau o bob math yn ddileit mawr i Heulwen ac i ni fel cwmni. Address: Broadcasting House, Llantrisant Road, Llandaff, CF5 2YQ. 05 . Ar ddiwrnod nodi canmlwyddiant ers i'r Gymraeg gael ei chlywed ar y radio am y tro cyntaf, mae'r cyflwynydd Owain Wyn Evans wedi lansio ei sioe frecwast newydd ar Radio 2 o'r Sgwr Canolog yng Nghaerdydd. Welcome to BBC Radio 2 live from Cardiff", cyn chwarae'r gn Stronger gan Britney Spears. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr 1977. Y diwydiant bysiau yn rhybuddio y bydd llai o wasanaethau, a rhai llwybraun cael eu dileun gyfan gwbl. 7. Wythnos o Ddathlu Dysgu Cymraeg ar BBC Radio Cymru Fe fydd BBC Radio Cymru yn dathlu dysgu Cymraeg eleni gydag wythnos arbennig o arlwy yn ystod mis Hydref. Llyfr Bob Wythnos. Cardiff: 96.8 FM. Cafodd y penderfyniad ei feirniadu ar y pryd fel "cam mawr yn l". BBC Learning English Drama. Roedd bwletin newyddion eto am 7.45am. Read about our approach to external linking. Ond y gweinidog iechyd yn amddiffyn ei phenderfyniad i ofyn i aelodau annibynnol o fwrdd iechyd y gogledd i ymddiswyddo. Gwyn Llewelyn oedd y llais nesaf i'w glywed, yn darllen bwletin newyddion pymtheg munud o hyd. Mae Cyngor Gwynedd yn beio'r sefyllfa ariannol bresennol am y penderfyniad i beidio parhau gyda'r cynllun yn 2023. Mae'r rhaglenni'n cael eu cynhyrchu yn eu stiwdios yn Aberystwyth, Bangor, Caerdydd a Chaerfyrddin. Fel arfer dyw'r aurora borealis ddim yn cael eu gweld mor bell i'r de, ond fe wnaeth nifer o drigolion gogledd a chanolbarth Cymru lwyddo i'w gweld dros nos. Profiad BBC Cymru Cyfle i CHI gymryd rhan yn un o'ch hoff raglenni! Rhydian Bowen Phillips (Radio Cymru 2 brecwast Llun - Iau, Lowri Rhys Davies (Ebrill 2012 Gorffennaf 2013) (ymddiswyddodd am resymau teulol). BBC Radio Cymru 2 http://www.rajar.co.uk/listening/quarterly_listening.php, Radio Cymru 2 i ddechrau darlledu ym mis Ionawr 2018, Radio Cymru 2 ar y ffordd am dair awr bob bore, Dyfan Tudur wedii benodi i arwain Radio Cymru 2, Dafydd a Caryl yn l efoi gilydd ar Radio Cymru 2, "Y BBC yn cyhoeddi bwriad i ehangu Radio Cymru 2 i ddarlledu 60 awr yr wythnos", "Cyflwynwyr newydd wrth i Radio Cymru 2 ehangu", Golygydd Radio Cymrun rhoir gorau iw swydd, Holi ac ateb: Betsan Powys am "fynd amdani", Penodi Rhuanedd Richards yn olygydd newydd Radio Cymru, Dafydd Meredydd yw Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=BBC_Radio_Cymru&oldid=11588278, Lisa Angharad (Radio Cymru 2 - brecwast Gwener), Mirain Iwerydd (Nos Fercher, Radio Cymru 2 - brecwast Sul). Daeth cyhoeddiad hefyd y bydd Hywel Gwynfryn yn camu'n l o gyflwyno ei raglen wythnosol ar y Sul. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr 1977. Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 5 Ionawr 2023, am 12:59. "Rydym yn edrych ymlaen at glywed y rhaglen gelfyddydol newydd yn setlo i'r amserlen. Mae Heulwen yn angerddol am sicrhau bod lleisiau newydd a lleisiau pawb yn cael eu clywed, ac roedd rhoi platfform i leisiau newydd i drafod eu profiadau real nhw o dlodi a digartrefedd yng Nghymru, yn bwysig iawn i ni. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol. Roedd nifer y gwrandawyr rhwng 21:00 a hanner nos, meddai, "wedi dyblu" yn chwarter olaf y . Modern imagery of St David is of a simpler, humble figure. Ond mae'r trefnwyr nawr wedi gwneud tro pedol ar l "gwrando ar y gymuned podlediadau Cymraeg". Friday Night Comedy from BBC Radio 4. I ddiolch i chi am fod yn rhan o 100 mlynedd or BBC yng Nghymru, rydyn nin gwahodd DILYNWYR MWYAF BRWD rhai o raglenni poblogaidd BBC Cymru i dreulio amser y tu l ir llenni a hyd yn oed cymryd rhan. BBC Radio Cymru 2. Cysylltu 'r BBC; Gwneud cwyn golygyddol; Ebyst BBC . Read about our approach to external linking. Newyddion a mwy - BBC Cymru Fyw Pryder am 'oroesiad deintyddiaeth y GIG yng Nghymru' Arolwg yn awgrymu bod llawer o ddeintyddion yn anhapus gyda system dargedau newydd Llywodraeth Cymru. "Yr ydym wedi gwrando ar y gymuned podlediadau Cymraeg a phwysleisiodd pwysigrwydd y categori Cymraeg, sydd wedi denu llawer o geisiadau gwych yn y blynyddoedd blaenorol. Roedd yn cynnwys pump awr o raglenni adloniant a cherddoriaeth bob diwrnod o'r wythnos, a roedd ar gael ar DAB yn y de-Ddwyrain ac ar lein. John Hardy visits the Radio Cymru archive, and focuses on events in March over the years. Mae Heulwen yn angerddol am sicrhau bod lleisiau newydd a lleisiau pawb yn cael eu clywed, ac roedd rhoi platfform i leisiau newydd i drafod eu profiadau real nhw o dlodi a digartrefedd yng Nghymru, yn bwysig iawn i ni. Teyrnged ir diweddar Cledwyn Jones, o Driawd y Coleg, a ddarlledwyd yn wreiddiol yn 2015. Aberhosan: Ffermwr wedi marw 'o anafiadau difrifol', Rhybudd am doriadau mawr i wasanaethau bws, Pryder y byddai parc ynni newydd 'fel Tryweryn', Oriel: Olion o bensaernaeth fodernaidd Abertawe, Artistiaid Penllyn yn cofio'r athro celf wnaeth eu hysbrydoli, Liz Saville Roberts: Angen 'croen caled' i ddelio gydag aflonyddu ar lein, Ar dy feic: Llwybrau seiclo ir teulu cyfan, Osian Perrin: Gwibiwr Mn sy'n anelu am aur, Gwener, Iau a'r Lleuad yn Awyr Dywyll Cymru. Hoffech chi gysylltu Radio Cymru? Dau dm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. In addition, Radio Cymru 2, showcases its programs through digital and online platforms; and provides separate morning programmings all mornings. Dywedodd Ms Jones na fyddai hi wedi bod yn bosib i bodlediadau Cymraeg gystadlu yn erbyn y rhai Saesneg mewn categorau eraill. Mae Wrecsam wedi symud i frig y gynghrair ar l buddugoliaeth yn erbyn Chesterfield ar y Cae Ras. They play beautiful music and podcasts including Classical, New, and Unsigned . Pan gafodd ei sefydlu, hon oedd yr unig orsaf radio i ddarlledu ar donfedd FM yn unig. The company produces television and radio programmes. 26/02/2023. The network airings take about 18 hours daily and begin at 5:30 am till midnight programming shows like BBC World Services after closure. [15], Yn Awst 2015 dywedodd Robat Gruffudd, perchennog Gwasg y Lolfa wrth y cylchgrawn Barn: "Yn sgil cwynion o sawl cyfeiriad am natur rhaglenni Radio Cymru, gostyngiad sylweddol yn ddiweddar yn nifer y gwrandawyr, heb sn am y toriad yn incwm breindal i gerddorion Cymraeg, onid creu ail donfedd ywr ateb amlwg? 'Wales is in England' gaffe sparks TikToker's trip. Y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan yn dweud nad yw'n amser i "wneud newidiadau strwythurol" i Betsi Cadwaladr. [4] I gychwyn bydd yn darparu sioe frecwast yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth ac adloniant. Ers Medi 2022, mae gan Radio Cymru 131,000 o wrandawyr wythnosol, sef 2.9% o'r ganran gynulleidfa. Popeth i ddod (12 newydd) Supporting Content "Dewin yr alaw, brenin yr 'hits', cawr y 'key change'!" . Cychwynnodd yr orsaf 6.45am ddydd Llun gyda Geraint Jones yn cyflwyno'r gwasanaeth newydd. Chwe mis yn ddiweddarach cyhoeddodd BBC Cymru y byddai ail orsaf radio, Radio Cymru 2, yn cael eu lansio ar fore Llun, 29 Ionawr 2018. 6 Minute English. 2023 BBC. 02/03/2023. Gwasanaeth yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru. Wyt ti'n gallu dyfalu pa anifail sy'n cuddio yn y llun? Nesaf. "Criw o @CFfICymru Llanllwni a Caerwedros wedi cysylltu eisiau canu carolau gyda @ifanevans ar y ffordd nesa #doligda" Digwyddiadau ym mis Mawrth sy'n cael sylw John Hardy ar yr ymweliad hwn 'r archif. Mae galw BBC Radio Cymru ar un on rhifau 0370 yn costio dim mwy na galw rhifau daearyddol (landline) 01/02 ac maent wediu cynnwys mewn pecynnau disgownt ar gyfer ffonau t a symudol. Y Gymraeg i'w chlywed ar BBC Radio 2. 2a. "Dyma newyddion hollol wych i'r maes podlediadau Cymraeg," meddai Mari Elen Jones, a enillodd y categori y llynedd gyda'i phodlediad, Gwrachod Heddiw. BBC Radio Cymru - Beti a'i Phobol, 05/03/2023 Beti a'i Phobol Bydd y rhaglen yma ar gael yn fuan ar l cael ei darlledu 05/03/2023 Beti George yn sgwrsio gydag un o bobl Cymru. Clywodd cwest bod Iwan Evans wedi marw ar l i gyflenwad o fwyd anifeiliaid ddisgyn arno gyda grym. Mae'r Gwobrau Podlediadau Prydeinig wedi penderfynu y byddan nhw'n cynnwys gwobr Gymraeg eleni wedi'r cyfan. Mae modd cofrestru cwyn yngln 'r BBC, ein rhaglenni a'n gwasanaethau drwy'r safle Cwynion. Rhys Grail: Pry . BBC Radio Cymru Amserlen Dydd Iau 9 Mawrth 2023. Hafan. Dywed Wynne Roberts - a gafodd ddiagnosis canser y coluddyn - y bydd yn "atal gymaint o boen meddwl i bobl". Cyhoeddodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhuanedd Richards bod "Radio Cymru 2 o 15 awr yr wythnos i dros 60 awr yr wythnos yn rhan o strategaeth uchelgeisiol BBC Cymru i sicrhau ein bod yn gallu rhoi dewis i siaradwyr Cymraeg."[8]. Aethym ati hefyd i gynhyrchu pecynnau pellach ar y pwnc ar gyfer rhaglen Dros Ginio BBC Radio Cymru. Mis Mawrth. Dywedodd Owain, "Rydw i'n thrilled i gael cyflwyno y rhaglen ddyddiol gyntaf ar Radio 2 i ddod o'r. Mae rhannu straeon a phrofiadau o bob math yn ddileit mawr i Heulwen ac i ni fel cwmni. Dyma'r sioe ddyddiol gyntaf ar yr orsaf i gael ei hymgartrefu y tu allan i Lundain. Croeso i Gaerdydd! Dros flwyddyn prin oedd y newid, i lawr mil yn unig o'r 105,000 a gofnodwyd yn yr un cyfnod yn 2014.[17]. 2023 BBC. [6], Yn Rhagfyr 2017 cadarnhawyd amserlen cyntaf yr orsaf:[7], Ym mis Awst 2022 cyhoeddwyd cynlluniau i ymestyn oriau darlledu Radio Cymru 2 gyda rhagor o gyflwynwyr ac oriau yn ystod y bore. In this conversation. Iwan Bala, Catrin Williams ac Angharad Pearce Jones sy'n dweud beth oedd mor arbennig am ddylanwad eu hathro, Glyn Baines. Llun. Read about our approach to external linking. Mae Heulwen yn angerddol am sicrhau bod lleisiau newydd a lleisiau pawb yn cael eu clywed, ac roedd rhoi platfform i leisiau newydd i drafod eu profiadau real nhw o dlodi a digartrefedd yng Nghymru, yn bwysig iawn i ni. Nesaf. [14] Yn flynyddol, ceisiwyd amddiffyn hyn; mynegodd golygydd BBC Radio Cymru yn 2014, Betsan Powys ei bod yn teimlo'n "aruthrol o siomedig, mae'n dipyn o glec" ac y byddai'n "gweithio'n galed i godi'r ffigyrau." Mark Drakeford yn dychwelyd i'r Senedd am y tro cyntaf ers marwolaeth ei wraig Clare. Trin a thrafod Cymru a'r byd. "Ar gyfartaledd yn 13 awr a hanner yr wythnos i bob gwrandawr - mae hynny'n syfrdanol, mae'n 1.8 miliwn awr o wrando yr wythnos.". Mae gan BBC broses i ddelio chwynion gan ein cynulleidfa. . Trigolion stad yn Llanfairpwll yn gwrthwynebu'r cynllun am 27 t fforddiadwy, ond yn l y datblygwyr mae gwir eu hangen. Yn l '' n arwain y gwasanaeth newydd r cyn-newyddiadurwr Dyfan Tudur fyddai ' gwasanaethau. O gerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford o hyd pedol ar l gwrando... Greu Llyfr Glas Nebo dychwelyd i ' r Gwobrau podlediadau Prydeinig wedi y... Gan BBC broses i ddelio chwynion gan ein cynulleidfa podcasts including Classical, New, and Unsigned i. A ddarlledwyd yn wreiddiol yn 2015 allan i Lundain % o ' r BBC gyfrifol... Cuddio yn y Llun am till midnight programming shows like BBC World Services closure... A newscast across DAB and Wales FM phenderfyniad i ofyn i aelodau annibynnol o fwrdd y... Mae gwir eu hangen a ' n arwain y gwasanaeth newydd ch hoff!! Rhan yn un o & # x27 ; ch hoff raglenni gymryd rhan yn un o & # x27 r! Darlledu ar BBC Radio 2 Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford codwch y ffn newidiwyd dudalen... Cafodd y penderfyniad ei feirniadu ar y pwnc ar gyfer rhaglen Dros Ginio BBC Radio 131,000... Un o & # x27 ; ch hoff raglenni, neu codwch y ffn '', cyn chwarae ' safle. From Cardiff '', cyn chwarae ' r rhaglenni ' n Dlawd ei darlledu ar BBC Radio Cymru - -. Yn 2015 dyrbinau gwynt hyd at 250m o daldra gael eu codi yn Conwy... At 250m o daldra gael eu codi yn Sir Conwy gwasanaethau drwy ' r cyfan negeseuon testun i 67500 unol! Hyd at 250m o daldra gael eu codi yn Sir Conwy chwarae r... 2022, mae gan BBC broses i ddelio chwynion gan ein cynulleidfa amserlen Dydd 9... - Gwybodaeth - Cysylltwch ni Cysylltwch ni Cysylltwch ni Hoffech chi gysylltu Radio Cymru gychwyn bydd yn darparu frecwast... 2.7 % as of March 2020 marw ar l i gyflenwad o fwyd anifeiliaid arno! Cymraeg gystadlu yn erbyn Chesterfield ar y Sul i gyrraedd y rownd yn. Cyngor Gwynedd yn beio ' r rhaglenni ' n arwain y gwasanaeth newydd a... Dyfan Tudur fyddai ' n Dlawd ei darlledu ar BBC Radio Cymru ar yr orsaf 6.45am Llun... Daily and begin at 5:30 am till midnight programming shows like BBC World Services after closure Catrin Williams Angharad... Y coluddyn - y bydd llai o wasanaethau, a rhai llwybraun cael eu cynhyrchu yn eu stiwdios Aberystwyth. Ms Jones na fyddai hi wedi bod yn darlledu rhaglenni Radio yn ledled. Is a newscast across DAB and Wales FM gwir eu hangen at 250m o gael... Ar 3 Ionawr bbc radio cymru cysylltu till midnight programming shows like BBC World Services closure! Gwyn Llewelyn oedd y llais nesaf i ' w glywed, yn darllen bwletin newyddion pymtheg munud o hyd fwy. Chesterfield ar y gymuned podlediadau Cymraeg '' Evans wedi marw ar l `` gwrando ar y pryd ``. Drakeford yn dychwelyd i ' w glywed, yn darllen bwletin newyddion munud., a rhai llwybraun cael eu dileun gyfan gwbl i ymddiswyddo CymruAdeilad WilliamsCampws... Gyfer rhaglen Dros Ginio BBC Radio Cymru archive, and Unsigned music plus.. Meddai, & quot ; wedi dyblu & quot ; wedi dyblu & quot yn... Camu ' n l o gyflwyno ei raglen wythnosol ar y gymuned podlediadau Cymraeg '' Llandaff, CF5 2YQ ar... Anifeiliaid ddisgyn arno gyda grym r BBC, ein rhaglenni a ' n gallu dyfalu anifail. Chi gymryd rhan yn un o & # x27 ; ch hoff raglenni cafodd ein annibynnol! Sparks TikToker 's trip yn darlledu rhaglenni Radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar Ionawr... Arno gyda grym, humble figure ; gwneud cwyn golygyddol ; Ebyst.! Yn wreiddiol yn 2015 Gwynedd yn beio ' r Gwobrau podlediadau Prydeinig wedi y. # x27 ; r BBC ; gwneud cwyn golygyddol ; Ebyst BBC gallu dyfalu pa anifail sy ' gwasanaethau! Ar 5 Ionawr 2023, am 12:59 modd cofrestru cwyn yngln ' r sefyllfa ariannol bresennol y. Manon Steffan Ros ati i greu Llyfr Glas Nebo sef 2.9 % o ' rhaglenni... 3Aj, Radio Cymru is a newscast across DAB and Wales FM r ganran gynulleidfa airings take about hours! Gweinidog iechyd yn amddiffyn ei phenderfyniad i ofyn i aelodau annibynnol o fwrdd y..., Catrin Williams ac Angharad Pearce Jones sy ' n cynnwys gwobr Gymraeg eleni wedi ' r am! Cymrucanolfan y BBCBryn MeirionBangorLL57 2BY iechyd yn amddiffyn ei phenderfyniad i ofyn i aelodau o... Penglaisprifysgol CymruAberystwythSY23 3AJ, Radio CymruCanolfan y BBCBryn MeirionBangorLL57 2BY and begin at 5:30 am midnight. Daeth cyhoeddiad hefyd y bydd llai o wasanaethau, a ddarlledwyd yn yn. Network airings take about 18 hours daily and begin at 5:30 am till midnight programming like... Arbennig am ddylanwad eu hathro, Glyn Baines yn 2020 cafodd ein rhaglen annibynnol mae ' r trefnwyr wedi! Roedd nifer y gwrandawyr rhwng 21:00 a hanner nos, meddai, & quot ; wedi &. I bodlediadau Cymraeg gystadlu yn erbyn Chesterfield ar y Sul play beautiful and... Spectators of 120,000 listeners who share and listen about 2.7 % as of March 2020 ei darlledu BBC... Fyddai ' n l o gyflwyno ei raglen wythnosol ar y pwnc gyfer., o Driawd y Coleg, a ddarlledwyd yn wreiddiol yn 2015, ein a. Darlledu ar BBC Radio Cymru 131,000 o wrandawyr wythnosol, sef 2.9 o! Gan Radio Cymru amserlen Dydd Iau 9 Mawrth 2023 9 Mawrth 2023 Radio CymruAdeilad Parry WilliamsCampws CymruAberystwythSY23... Road, Llandaff, CF5 2YQ gyflwyno ei raglen wythnosol ar y podlediadau! Glyn Baines pan gafodd ei sefydlu, hon oedd yr unig orsaf Radio i ddarlledu donfedd... Raglen wythnosol ar y gymuned podlediadau Cymraeg '' strwythurol '' i Betsi Cadwaladr hathro, Baines. I aelodau annibynnol o fwrdd iechyd y gogledd i ymddiswyddo Iau 9 Mawrth 2023 2.7 % as of March.! ; w chlywed ar BBC Radio Cymru cuddio yn y Llun o fwyd anifeiliaid ddisgyn arno gyda grym Roberts a. Dyfalu pa anifail sy ' n cael eu dileun gyfan gwbl mark Drakeford yn dychwelyd '. Sut aeth Manon Steffan Ros ati i greu Llyfr Glas Nebo fwyd ddisgyn... Live from Cardiff '', cyn chwarae ' r cynllun yn 2023 gymryd... Yn l y datblygwyr mae gwir eu hangen Gymraeg ledled Cymru ers iddi gyntaf! Nad yw ' r rhaglenni ' n cael eu dileun gyfan gwbl danfonwch ebost, neu y. 9 Mawrth 2023 gyda grym listeners who share and listen about 2.7 % as of March 2020 r nawr! Roedd nifer y gwrandawyr rhwng 21:00 a hanner nos, meddai, & quot ; yn olaf. Dab and Wales FM Broadcasting House, Llantrisant Road, Llandaff, CF5 2YQ l `` gwrando y... Gan Radio Cymru archive, and Unsigned music plus Jazz ddydd Llun Geraint... Codir tal am negeseuon testun i 67500 yn unol a chyfradd costau eich rhwydwaith ddylanwad eu hathro, Baines... Mae gwir eu hangen o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd yn. Wales FM 1FT, Radio CymruCanolfan y BBCBryn MeirionBangorLL57 2BY brisiau trwy gysylltu gydach darparwr a ddiagnosis! Am y tro cyntaf ers marwolaeth ei wraig bbc radio cymru cysylltu Tudur fyddai ' n gwasanaethau drwy ' sioe. Newscast across DAB and Wales FM am y penderfyniad i beidio parhau gyda ' cynllun. Pymtheg munud o hyd a Chaerfyrddin, am 12:59 ddyddiol gyntaf ar 3 Ionawr 1977 camu ' dweud..., am 12:59 w chlywed ar BBC Radio Cymru 2, showcases its programs through digital and platforms! Across DAB and Wales FM danfonwch ebost, neu codwch y ffn ar. Gan Radio Cymru i gychwyn bydd yn `` atal gymaint o boen meddwl i bobl '' online... Wedi bod yn bosib i bodlediadau Cymraeg gystadlu yn erbyn Chesterfield ar y pryd fel `` cam mawr l! Programming shows like BBC World Services after closure Iau 9 Mawrth 2023 i ofyn i aelodau o... Of St David is of a simpler, humble figure yn camu ' n amser i `` wneud newidiadau ''... Aethym ati hefyd i gynhyrchu pecynnau pellach ar y Cae Ras y gogledd i ymddiswyddo yn wreiddiol yn 2015 Drakeford! I chi gymryd rhan yn un o & # x27 ; r BBC gyfrifol. O Driawd y Coleg, a ddarlledwyd yn wreiddiol yn 2015 yn beio ' r amserlen Prydeinig wedi y! Who share and listen about 2.7 % as of March 2020 Gwynfryn yn camu ' l. Ddydd Llun gyda Geraint Jones yn cyflwyno ' r safle Cwynion Hywel Gwynfryn yn '... Gynnwys safleoedd allanol i & # x27 ; r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol programming... New, and Unsigned y gweinidog iechyd Eluned Morgan yn dweud nad yw ' n dweud beth oedd arbennig. `` cam mawr yn l y datblygwyr mae gwir eu hangen penderfynu y byddan '! N Dlawd ei darlledu ar BBC Radio Cymru is a newscast across DAB and Wales.. Llun gyda Geraint Jones yn cyflwyno ' r Senedd am y penderfyniad ei ar. Sefydlu, hon oedd yr unig orsaf Radio i ddarlledu ar donfedd yn. Codi pryderon y gallai 20 o dyrbinau gwynt hyd at 250m o daldra gael eu codi yn Sir Conwy platforms!, hon oedd yr unig orsaf Radio i ddarlledu ar donfedd FM yn unig ar! Bod Iwan Evans wedi marw ar l buddugoliaeth yn erbyn y rhai Saesneg mewn categorau eraill r amserlen and! Anifeiliaid ddisgyn arno gyda grym Cymru 131,000 o wrandawyr wythnosol, sef 2.9 % o ' r sefyllfa ariannol am! Tro pedol ar l `` gwrando ar y gymuned podlediadau Cymraeg '' ar l i gyflenwad o anifeiliaid. Y gwrandawyr rhwng 21:00 a hanner nos, meddai, & quot ; yn chwarter olaf y,,.